Klachtenregeling Praktijk Stadshart

Binnen onze praktijk bieden wij goede kwaliteit en zorg aan alle cliënten. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze praktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende opties:
1. Overleg met uw behandelend therapeut
2. Overleg met de officemanager of eigenaar van de praktijk
3. Die een anonieme klacht schriftelijk in
4. Maak gebruik van de klachtenregeling van het KNGF / VvOCM / Ergotherapie Nederland

1. Overleg met uw behandelend therapeut indien u een klacht heeft over de behandeling of over de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend therapeut. Indien de klacht over uw therapeut gaat, dan geniet deze wijze onze voorkeur. Wij streven naar een goede communicatie tussen behandelaar en patiënt.

2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend therapeut Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed opgelost kan worden door een gesprek met uw behandelend therapeut, dan kunt u contact opnemen met één van de officemanagers of met de eigenaar van de praktijk. Er wordt geluisterd en gezocht naar een mogelijke oplossing tot tevredenheid aan beide kanten. Iedere uiting van onvrede of klacht wordt verwerkt in de verbetercyclus van Praktijk Stadshart. Hieruit kan een verbetertraject volgen.

3. Een schriftelijke klacht indienen Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen door uw brief in de brievenbus aan de buitenmuur van de praktijk te deponeren. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven: – De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat.

4. De klachtenregeling van het KNGF. Indien uw klacht door middel van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te melden bij de onafhankelijke KNGF. U kunt de procedure die hiervoor geldt lezen op: Klachtenregeling – de Fysiotherapeut
De klachtenregeling van Ergotherapie Nederland loopt via Zorgbelang Nederland. https://www.zorgbelang-nederland.nl.
De klachtenregeling van de VvOCM loopt via de volgende website: https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

Vragen over ons huisreglement?

Neem contact met ons op. Wij lichten het graag toe.