Huisreglement Praktijk Stadshart

1. Behandeling door uw therapeut geschiedt conform de “Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst” (WGBO).

2. Het eerste bezoek zal worden gebruikt voor een intake, en onderzoek (declaratie 2 zittingen), opstellen behandelplan en verslaglegging naar derden (bijv. huisarts). De laatste zitting zal worden besteed aan een evaluatie en de verslaglegging. Voor bepaalde behandelingen (Dry needling of vormen van manueel therapie) hebben wij uw toestemming nodig. Gedurende een zitting kan uw therapeut een vragenlijst of tevredenheidsonderzoek bij u afnemen. Bij het eerste consult kan u gevraagd worden zich te legitimeren met een geldig document. Bij verandering in uw situatie, dit dan gelijk doorgeven bij de balie. U bent ook verantwoordelijk om te weten hoe u verzekert bent voor de behandeling.

3. De kosten van de behandeling worden indien mogelijk direct verrekend met uw verzekering. Zonder aanvullende verzekering dient u de kosten zelf te betalen, bij voorkeur met pin. Er zijn verschillende tarieven voor een zitting van toepassing. – intake en onderzoek, – screening directe toegankelijkheid en intake, – manueel therapie, – diagnostiek (echo) en rapportage (zie tarievenlijst). Een gemiste zitting zonder af bericht zal in rekening worden gebracht (75% van het zittingstarief, niet voor declaratie bij de verzekeraar). Bij wanbetaling volgt er een incassotraject.

4. Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Indien niet tijdig wordt afgemeld, of u verschijnt niet op de gemaakte afspraak, wordt dit in rekening gebracht.

5. Denk om uw persoonlijke hygiëne. Voor de behandeling in de behandelkamer wordt u verzocht een (grote) handdoek mee te nemen. Bij het gebruik van de oefenzaal zijn schone (sport)schoenen en het gebruik van een handdoek, i.v.m. de hygiëne, verplicht.

6. Computers en/of apparaten worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld, behalve na toestemming van de therapeut.

7. Bij herstel na / van ziekte (bijv. griep) is behandeling mogelijk eventueel na persoonlijk of telefonisch overleg met de behandelend therapeut.

8. Mocht uw behandelend therapeut langer dan 10 min. uitlopen in de planning, dan wordt de patiënt ingelicht over de te verwachten wachttijd 11. “Stadshart” is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

9. Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

10. “Stadshart” vraagt uw medewerking bij het inplannen van afspraken. Buitensporig gedrag stellen wij niet op prijs. Indien nodig zullen wij melding maken bij de nodige instanties. Voor vragen zijn wij bereikbaar via telefoon en mail, 0223-624878 (Molenstraat), 0223-726026 (Madurastraat), info@fysiotherapie-stadshart.nl . Gelieve administratieve zaken met de administratie te regelen, zodat de betreffende therapeut niet gestoord wordt in zijn behandeling. Tussen 8.00 en 16.00, maandag tot en met vrijdag. Verder kunt u informatie vinden op onze website www.fysiotherapie-stadshart.nl.

11. Indien u een klacht heeft over de praktijk, kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut of bij administratie. “Stadshart” dient zich te conformeren aan de klachtenprocedure van het Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Indien u een beroep wilt doen op deze procedure dan vragen wij u dit te melden per mail t.a.v. de directie. Het regelement is opvraagbaar.

12. Uw fysiotherapeut heeft de plicht tot zwijgen t.a.v. elk geheim, waarvan hij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is het te bewaren (art.16 zwijgplicht).

13. U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).

Vragen over ons huisreglement?

Neem contact met ons op. Wij lichten het graag toe.